Enköping

Svenska kraftnät väljer norra alternativet för kraftledningen - Här föreslås den nya kraftledningen byggas

Svenska kraftnät väljer norra alternativet för kraftledningen - Här föreslås den nya kraftledningen byggas
Enköping

Fler remissvar om nya kraftledningen • Nedgrävt alternativ behandlas inte

Fler remissvar om nya kraftledningen • Nedgrävt alternativ behandlas inte
Enköping

Inget svar – än – från kommunen om nya kraftledningen • Remisstiden har gått ut – begär förlängd svarstid

Inget svar – än – från kommunen om nya kraftledningen • Remisstiden har gått ut – begär förlängd svarstid
Enköping

”Kraftledningen bryter mot miljölagens mål”

”Kraftledningen bryter mot miljölagens mål”
Fjärdhundra

Nya kraftledningen oroar i Fjärdhundrabygden

Nya kraftledningen oroar i Fjärdhundrabygden
Enköping

Höga kraftledningar väcker oro hos markägare: "Upplever att vi inte lyssnas på"

Höga kraftledningar väcker oro hos markägare: "Upplever att vi inte lyssnas på"
Sida 1 av 1
Sida 1 av 1