Eposten.se - Ansvarig utgivare

Kontaktuppgifter!

Information2020-05-11 21:42

Ansvarig utgivare och chefredaktör:
Roger Berglund roger.berglund@eposten.se


Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.

Vad innebär meddelarskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

Telefon och adress
Växel: 0171-41 46 00
(växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)

Doktor Westerlunds gata 18, 745 63 Enköping

E-post till våra medarbetare:
E-post: fornamn.efternamn@eposten.se