Insändare I en insändare den 31/1 2019 undrar ”Orolig förälder” om ”det inte är dags att låta skolan få kosta” och hänvisar till en rankningsrapport från Lärarförbundet där Enköping återigen placerar sig dåligt. Det är av flera skäl inte bra med Enköpings låga placering i Lärarförbundets rankning av landets skolor. Samtidigt kan vi konstatera att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen valde att ta bort deras motsvarande rankning eftersom denna typ av rapporter lätt kan bli missvisande.

När det gäller lärarlönerna har vi jämfört oss med våra grannkommuner och vi ser inte ut att ligga dåligt till. Personalomsättningen är generellt sett inte heller hög, även om det finns enskilda skolor där omsättningen på personal varit stor. Vi har heller inte haft svårt att rekrytera, därför har vi en hög andel behöriga lärare. Våra elever presterar också normala resultat sett till ett riksgenomsnitt.

I slutändan handlar det dock inte om jämförelser med andra kommuner utan om viljan att få varje elev att lyckas i skolan och att vi därmed når vårt gemensamma (kommunens och skolverkets) mål att alla som går ut nionde klass ska ha tillräckliga betyg för att kunna komma in på ett nationellt program på gymnasiet. I förlängningen vill vi naturligtvis också att alla våra ungdomar slutför gymnasiet.

Dessa två mål är vi tyvärr fortfarande är en bra bit ifrån, men flera initiativ pågår som vi förväntar oss ska leda till bättre resultat. Bland dem kan nämnas arbetet med att följa och ge stöd till varje elev genom hela skoltiden, upprustning och utbyggnad av lokalerna för förskole- och skolverksamhet och sist men inte minst en ordentlig satsning på användandet ny teknik som ett hjälpmedel i utbildningen. Våra duktiga medarbetare inom utbildningsverksamheten kommer alltid att vara en absolut förutsättning för genomförandet av skolans uppdrag, men en klok användning av ny teknik skapar nya förutsättningar för hur det kan genomföras.

Vår ambition är att Enköping ska vara en attraktiv kommun för både lärare, elever och deras föräldrar, där skolan ska få kosta det den behöver kosta för att vi ska nå våra mål. Men det är som sagt mycket annat vi kan göra för att förbättra förutsättningarna för våra lärare och elever.