Medeltida fynd vid grävning för ledningar

En husgrund från medeltiden såg dagens ljus vid grävarbetet för vattenledningar på Torggatan under måndagen.

21 augusti 2019 20:50

Långsamt jobbar sig grävmaskinen fram längs Torggatan upp mot Stora torget. Arbetet med att anlägga nya ledningar för dagvatten och spillavlopp i centrum görs inte i en handvändning då man gräver i gamla kulturlager.

– Vi måste enligt lag ha en arkeolog med oss om vi misstänker att det finns formlämningar i området, vi får inte röra marken om hon inte finns med, säger Anders Måfors vid SH-Bygg, entreprenör på arbetet för kommunens räkning.

Hon - det är arkeologen Elin Evertsson från Arkeologikonsult som står nere i den stora gropen i gatan och övervakar grävningen. Vid spakarna på grävmaskinen sitter Svante Johansson och han skalar försiktigt av fem centimeter jord åt gången i det schakt som ska bli drygt fyra meter djupt, medan Elin granskar vad som kommer upp ur backen.

Det är ungefär en meter och 40 centimeter kvar att gräva i gropen tills man är nere på det djup där ledningarna ska läggas.

– Det tar nog sex timmar till, vi blir inte klara idag, konstaterar Anders Måfors.

När det här schaktet, som är cirka fyra meter långt, är klart ska ett nytt schakt en bit närmare Stora torget grävas upp på samma vis.

Många fynd har gjorts sedan man började gräva nere vid korsningen på Eriksgatan. Mest lämningar av byggnader, spänger, keramikskärvor, flätade korgar och djurhudar.

När EP besöker platsen på måndagseftermiddagen har man just frilagt det som troligen är ett trägolv från medeltiden.

– Det är samma typ av lämningar som vid den stora utgrävningen av Pausparkeringen. Förra veckan hittade vi en fin kam, berättar Elin.

De arkeologiska utgrävningarna bromsar upp ledningsarbetet. Enligt de första planerna skulle det vara klart i vecka 47, i slutet av november, men nu har det förlängts något. Till en början var det frustrerande för dem som jobbade med det.

– Vi vill ju gräva på och bli klara. Men det är intressant att se vad som grävs fram, vi ser ju inte det som Elin ser. Som Enköpingsbo tycker man det är lite spännande, jag blir fascinerad över hur välbevarat mycket är, trots att det legat i blöt lera så länge, säger Anders Måfors och pekar på några stockar från 1100-talet som grävts fram ur gropen.

Under arbetet är Torggatan avstängd för biltrafik men gående kan passera på sidan av grävarbetet. Många är nyfikna och stannar och frågar om vad som grävs upp.

– Så man får hålla sig lite underrättad genom Elin vad som hittas, så man kan svar på frågor, ler Anders Måfors.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund