Miljöintresse gav affärsidé

Ett stort miljöintresse och en möjlighet att utveckla sitt företag fick Ralf Timmerman i Frösthult att satsa på gruppinköp av solceller.

3 april 2018 18:00

Att källsortera sopor och se över bilens energiförbrukning är miljöinsatser som Ralf och hans familj länge gjort, liksom många andra.

Men Ralfs miljöintresse har växt och under julledigheten kom han att fundera över vad han mer kunde göra för klimatet och problemen med växthuseffekten.

– Jag började kolla fakta, bland annat hos Naturvårdsverket och det var lite av en chock när jag såg siffrorna. Svenskarna förbrukar sju gånger så mycket koldioxid per år mot vad vi får, i förhållande till vad jordklotet tål, säger Ralf.

Max 1,5 ton koldioxid per år och person är den förbrukning som rekommenderas globalt. I Sverige förbrukar vi elva ton konsumtionsbaserad växthusgas per person och år. Snittet globalt ligger på sex ton.

– Även om vi har ett annat klimat än många andra länder är den delen inte så belastande sedan oljeeldningen minskade och ersattes av värmepumpar. Men vi har en hel del långa transporter och vi älskar nötkött där produktionen är en av de värsta klimatbovarna, säger Ralf.

Även utsläpp som vi svenskar gör i andra länder behöver minska. En resa till Thailand tur och retur för en person motsvarar exempelvis ungefär ett till två ton utsläpp av växthusgas.

– Solresor på vintern är skönt, men de känns plötsligt inte lika bra när man ser siffrorna. Men det är ett problem jag tror man måste lösa med teknik, bättre bränsle, att minska resandet är inte en framkomlig väg det är för stora inskränkningar för folk, säger Ralf.

I det växande intresset för solenergi med ökade statliga stöd såg Ralf både en möjlighet att själv på ett enkelt sätt bidra till ett bättre klimat samt en affärsmöjlighet för sitt företag där han arbetar som konsult inom infrastruktur. Med Klimatprojekt i Mälardalen samarbetar han nu med Uppsalaföretaget Solenergiprojekt.se.

Affärsidén går ut på att göra gruppinköp av solceller för att få ned priserna på den tekniska utrustningen, men även på installatörernas arbete.

– Vi vill få ihop minst fem, helst tio, fastighetsägare, det kan göra solcellerna tio procent billigare, säger Ralf.

Flera lokala möten är inplanerade under april då man ska informera om projektet i bland annat Fjärdhundra och i Enköping.

Kostnaden för en solcellsanläggning för en villa beräknas till mellan 80 och 100 000 kronor, efter solcellsstödet.

– Amorterar man av lånet på 15 år kan man göra besparingar på elkostnaderna redan första dagen, säger Ralf.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund

Ämnen du kan följa