Arrangör för tävlingen är Göta MS – precis som man var när "Kåsan" kördes i staden första gången 1983.

– Det är lite av en ära. Jag körde själv kåsan 1983, och då hade man ju svårt att tro att man själv skulle vara med och arrangera en, berättar Lars Pärnebjörk, en av alla de inom Göta MS som just nu jobbar för högtryck varje gång tillfälle ges.

Den 11–12 november är det alltså dags. Men arbetet inför den stora tävlingen har pågått under en lång tid.

Artikelbild

| Helgarbete. Just nu ägnar sig ett trettiotal frivilliga åt att sätta upp pilar längs banan på helger och kvällar. Cirka 6000 pilar ska sättas upp.

– Vi har jobbat med banan och evenemanget i omkring ett år. Vi har skaffat alla tillstånd som behövs från markägare, gått sträckor med kartor, hittat stigar och röjt vägar, säger Pärnebjörk och fortsätter:

– Det krävs också att vi bygger lite broar och liknande – som förare ska man inte behöva kliva av motorcykeln och bära den.

Hur ser arbetet ut fram till starten?

– Just nu är det mycket arbete med att sätta ut pilar längs banan. Sedan behöver sträckorna provköras – den är en sak att gå runt på sträckorna och en helt annan att faktiskt köra.

Artikelbild

| Här... på fältet kommer tävlingens depåområde att ligga.

Totalt kommer Novemberkåsan att köras över 33 mil, varav 28.5 mil är tävlingssträcka. Själva navet i tävlingen – tävlingscentrum – kommer att vara beläget intill E18, i det så kallade "Minicar-huset".

– Där kommer vi ha själva uppsamlingsplatsen. Anmälan, tävlingsledning och presscenter med mera. Det är också härifrån det kommer sändas radio som går ut direkt på FM-bandet, berättar Lars Pärnebjörk.

I anslutning till tävlingscentralen, på det stora fält beläget intill Stockholmvägen, kommer förarnas depå att ligga. Den kommer dessutom vara öppen för publik.

– Vi kommer iordningställa små vägar runt om i depån där allmänheten får gå och titta bland motorcyklarna.

När det gäller själva tävlingen så kommer den att köras i fyra olika specialsträckor. Sträcka ett som är 28 kilometer, sträcka två 7 km, sträcka tre 25 km och slutsträckan som är 14 km.

Banan körs ett varv på dagen med start kl 09:00 och två varv, plus sträcka 1 och sträcka 3 på nattetappen, som startar kl 17:00.

Hur ser det ut med antal startande?

– Anmälningarna har börjat komma in. Förra året i Knivtsa var det 196 förare, vilket var en bra siffra, men vi satsar på och hoppas på att komma upp i mellan 200 och 250 anmälda. Som banan kommer att dras är ungefär 280 maxantalet.

Det kommer också att bli en del motorcyklar på vägarna i området, när förarna färdas mellan specialsträckorna till tävlingscentrum för service. Utöver de 150 till 200 funktionärer som kommer att arbeta under helgen kommer arrangörerna också få hjälp av militärpolisen.

– Det kommer att behövas just med tanke på säkerhet när det kommer till trafiken. De kommer att dirigera biltrafiken och guida personer så att de inte parkerar på vägar i anslutning till tävlingsområdena.

Till sist – hur ser det ut med hemmahoppen i Kåsan?

– Tyvärr tror jag inte att vi i Göta har några hemmaåkare att hoppas på. Det kommer enligt mig att stå mellan Joakim Ljunggren och Albin Elowson. Men vi har en del unga åkare som är på väg uppåt, bland annat Lucas Vågberg som har varit bra i år, avslutar Pärnebjörk.