Varningen gäller både Uppsala län och Upplandskusten samt större delarna av östra Svealand och södra Norrland. SMHI varnar för plötslig ishalka under natten mot tisdag samt tisdag morgon. Det handlar om blötsnö eller regn som kan vara underkylt.

Enligt Trafikverket råder det generellt besvärligt väglag på samtliga vägar i Uppland under måndagsdygnet. På E 4 genom Tierps kommun uppstod på måndagen större vattenansamlingar av smältvatten som ställde till det.

Om prognosen skulle ändras till kraftigare underkylt regn med 3 millimeter eller mer inom sex timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass.

På tisdagsmorgonen har stora vattensamlingar uppstått på delar av väg E4 mot Stockholm. Strax utanför Uppsala mellan trafikplatserna Säby till Brunnby är vägen översvämmad.