Det är Region Uppsala som i sin miljöredovisning konstaterar att det går framåt för de klimatförbättrande åtgärderna i regionen.

Den största utsläppsminskningen står kollektivtrafiken för. Den har minskat sina utsläpp av koldioxid med 56 procent sedan år 2014. Även energianvändningen har gått ner med 22 procent, delvis på grund av en satsning på solceller.

Sammantaget har 14 mål uppfyllts mellan åren 2014 och 2018, 6 går för sakta och 4 mål har inte nåtts, skriver Region Uppsala i ett pressmeddelande.

Bland annat har kemikalier inte fasats ut som planerat och även utsläppen från patientresor ökar, på grund av att milen taxiresor ökar.