– Jag och Malin Gutentoft, skyddsombudet inom Vårdförbundet, kommer att sätta oss med detta i dag, fredag. Förmodligen lämnar vi in det till Arbetsmiljöverket nästa vecka, säger Gry Östling, skyddsombud inom Kommunals avtalsområde.

När Arbetsmiljöverket får in en begäran om åtgärder från skyddsombuden gör de ofta en inspektion på arbetsplatsen. Det kan i sin tur leda fram till ett föreläggande mot arbetsgivaren med krav på att de vidtar åtgärder.

– Det är positivt att sjukhuset väljer att öppna fler vårdplatser men det löser inte vår situation just nu, säger Malin Gutentoft, skyddsombud för sjuksköterskorna.

De 21 vårdplatserna kan vara ett faktum först i maj, vilket gör att situationen blir fortsatt ansträngd för akutmottagningen. Osäkerheten kring hur många platser som försvinner under sommaren ligger också och lurar. Malin ifrågasätter hur sjukhuset ser på akutmottagningens uppdrag.

– Vi kan inte vara en vårdavdelning samtidigt som vi är en akutmottagningen, det är inte patientsäkert, säger hon.

Kommer inte fler vårdplatser också att kräva mer personal?

– Det gör det, men det är brist på personal som vill arbeta på Akademiska sjukhuset. Arbetsvillkoren behöver ses över för att locka till sig människor som vill arbeta här. I nuläget krävs det inhyrd personal och det är ingen långsiktig lösning.

Malin Gutentoft delar sjukhusets åsikt om att upp emot 70 vårdplatser skulle behövas för att lösa problemen på lång sikt.

LÄS MER: Akut krisläge på akuten

LÄS MER: Nytt rekord på akutmottagningen

LÄS MER: Felaktiga besked om akutens patienter

LÄS MER: S kräver fler vårdplatser

LÄS MER: Fler vårdplatser öppnas på Akademiska