När Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra kallade till presskonferens för att tala om samarbete med SD var de få som förstod vad hon menade, hur samarbetet skulle ta sig till uttryck och vad det skulle innebära. Moderaternas andre vice partiledare, Elisabeth Svantesson, lyckades dock i Ekots lördagsintervju tydliggöra det som tidigare skapat förvirring.

Målet är att även i fortsättningen lägga gemensam budget med Allianspartierna, men att samtala med Sverigedemokraterna i frågor där det inte finns några värdekrockar. I migrationsfrågor gör Moderaterna hellre långsiktiga förhandlingar med exempelvis S.

Det är positivt att Svantesson förklarat hur Moderaternas syn på samarbete med SD ser ut. Sverigedemokraterna är inte det parti det en gång varit. Det växer sig allt starkare.

”Jag tror det har varit ett misstag att isolera ett parti, jag tror att det är bättre att involvera. Då kan man också utkräva ansvar”, säger Svantesson till Ekot. SD har haft möjlighet att kritisera utan att delta, vilket självfallet gynnat partiet. Miljöpartiet hade inför valet en liknande position, och se hur det gick när det partiet försökte ta ansvar.

Svantesson ger uttryck för en sund syn på hur politiken bör läggas upp. Samarbete ska inte strida mot partiernas olika värdegrunder, men man bör inte heller vara rädd för att få stöd från oväntat håll. Allianspartierna har funnits länge, och borde vara trygga i sina värderingar. Någon beröringsskräck mot SD finns det därför inte fog för. Samtal med SD kan göra att Alliansen får igenom mer politik och att SD tappar väljare till Allianspartierna när de inte längre kan agera ensam opposition.

Elisabeth Svantesson är också arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna. Hon har tidigare talat om att kommunerna borde få ett större ansvar för etableringsinsatser för nyanlända, vilket Arbetsförmedlingen misslyckats med. Nu går hon, i likhet med Liberalerna, längre och säger att myndigheten bör läggas ner.

Syftet är att en mindre och vassare statlig aktör ska fungera som ett jobbcenter som samarbetar med matchningsaktörer och tar ansvar för de arbetssökande som är nära till att kunna få ett jobb. Moderaterna anser att det offentliga fortfarande ska ha ett ansvar för de arbetssökande som behöver mer utbildning innan de kan få jobb.

Arbetsförmedlingen fungerar i dag mer som en kontrollinstans för a-kassa, än en matchningsaktör. Det är klokt att dela upp dessa uppdrag. De flesta som söker jobb gör det bäst utan någon statlig inblandning. Men det gäller också att se till att regelverket gynnar arbete. Många av reglerna för a-kassan gör att folk avsäger sig jobberbjudanden. Det är exempelvis mer lönsamt för många att vara arbetslös på heltid än att arbeta deltid. Att ta bort matchningen från Arbetsförmedlingen är ett steg i rätt riktning. Det behöver kompletteras med regelförändringar som gynnar jobb.