Först ut i serien Lördagsintervjun är kommunstyrelsens ordförande i Håbo, Liselotte Grahn Elg (M).

När vi träffas är det precis ett år sedan vi inledde våra artiklar inför valet 2018.

Då var du trött på pratet om att det måste göras omtag inom en massa olika områden, utan ville ha verkstad också. Är du nöjd så här långt?

– Det händer väldigt mycket i Håbo just nu. Kommunens invånare kanske inte märker allt, men det sker ett stort arbete som det kommer att märkas mer av. Jag är säker på att vi under 2020 kommer att ha ett antal första spadtag här, säger hon och visar med handen ned mot centrum och Gröna dalen.

Förra sommaren var hon ny i rollen och hänvisade till att hon bara suttit sju månader på posten.

Nu är hon mer rutinerad, även om valresultatet i sig inte innebar någon större förändring. Det är ett fortsatt borgerligt minoritetsstyre, tillsammans med MP. Förändringen är att SD i kraft av tre nya mandat fick en kommunalrådspost på halvtid.

Är det svårare eller lättare att styra idag?

– Jag upplever egentligen inte att det är någon större skillnad. Det som är positivt, och bra för demokratin, med att styra i minoritet är att fler måste bli involverade i processen i ett tidigt skede, säger hon och fortsätter:

– Det är jätteviktigt, och då håller det inte att skylla på att man i oppositionen inte har varit informerad och ska kräva tidsödande återremisser. Det där är ett gemensamt ansvar vi har, att samarbeta, något som kommuninvånarna kan kräva av oss, menar hon.

På tidningens fråga om vad som är det viktigaste den närmaste tiden svarar hon snabbt:

– Att inte tappa tempo med investeringarna, samtidigt som vi håller koll på ekonomin.

Inför valet sa Liselotte Grahn Elg att något av det bästa som skedde under förra mandatperioden var att ekonomin stärktes i Håbo.

Årets första delårsprognos talar dock om ett överskott på 0,6 procent, istället för målet som är två procent och ett underskott för barn- och utbildningsnämnden på 15,5 miljoner.

Samtidigt ska effektiviseringar göras med i genomsnitt två procent inom alla områden. Hur klarar ni det?

– Jag vill betona att besparingarna inte ska märkas ute i organisationen, i barngrupperna eller i klassrummen. Vi har en administration som måste krympa, men vi måste också ställa rätt krav och öka samarbetet med en antal aktörer, säger hon och fortsätter:

– I grunden är jag ekonom och vi inom den kommunala sektorn måste ta efter näringslivet i ännu högre grad för att klara både förväntningar och ekonomin.

Kan du ge några exempel?

– På andra sidan Centrumleden därnere bygger Bovieran ett plus 55-boende. Samtidigt bygger samma bolag ett antal småhus. När det gäller Aktivitetsparken i Gröna dalen har vi ett nära samarbete med Åbergs Museum, hela centrumprojektet sker i samarbete med fastighetsägaren och de planer för Aronsborgsområdet som Petter Stordalens bolag Strawberry Properties har är jättespännande.

För de nya arenorna som planeras ser hon också potential för samarbete med näringslivet.

Den största näringslivsnyheten efter valet är att Axfood planerar att bygga sin nya stora anläggning i Logistik Bålsta-området.

– Det kräver mycket av oss när det gäller infrastruktur och bostadsbyggande, konstaterar hon.

Liselotte Grahn Elg säger att hon tänker vara kvar i rollen så länge hon har förtroende, det är roligt och familjen mår bra.