Förhandlingarna om makten har pågått månaden efter valet, men nu ska det finnas ett färdigt förslag som kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M) hoppas ska ge en stabil politisk kommunledning.

Sverigedemokraternas framgångar, med en ökning från fem till åtta mandat, har förtydligat läget med tre politiska block.

"Det finns tre tydliga aktörer. Nu måste vi hitta former för det fortsatta politiska arbetet i kommunen", sa till exempel Leif Zetterberg (C), kommunstyrelsens vice ordförande dagarna efter valet.

"Nu gäller det att hitta arbetsformer för den här typen av parlamentariskt läge", förklarade samtidigt Liselotte Grahn Elg.

Vid sidan av ett kommunalråd på heltid för den politiska ledningen, idag Liselotte Grahn Elg, finns även ett oppositionsråd på 75 procent, idag Agneta Hägglund (S).

När kommunfullmäktige i juni i år beslutade om den politiska organisationen var det också beskedet inför fortsättningen.

Men nu är det på väg att ändras.

– Givet den mandatfördelning vi har är det rimligt att vi tillsätter ett tredje kommunalråd på halvtid, säger Liselotte Grahn Elg.

Och då röstas den borgerliga budgeten igenom av fullmäktige?

– Det är de signaler jag har fått, säger hon.

Både du och företrädare för övriga borgerliga partier, men också SD, har pratat om att man måste hitta former för bredare diskussioner inför besluten. Är det här ett resultat av det?

– Ja, vi får ett effektivare arbete och behöver inte invänta gruppledarmöten innan vi börjar bereda frågorna, säger hon.

Enligt Liselotte Grahn Elg är förslaget att alla ordförandeposter i nämnder och styrelser ska gå till de borgerliga parterna samt Miljöpartiet, precis som den senaste mandatperioden.

SD:s förstanamn i Håbo, Michael Rubbestad, konstaterar att det finns ett förslag om att även det tredje blocket ska få ett oppositionsråd och att ett beslut om det i så fall kommer att fattas på fullmäktigemötet i december.

– Vi för en dialog internt om vem som i sådana fall skall erhålla den platsen, men vi fattar formellt beslut först när det finns ett skarpt förslag att ta ställning till.

Är ni nöjda med förhandlingarna?

– Utifrån förutsättningarna är vi nöjda även om vi helst hade sett ett formellt samarbete med något av blocken, menar Rubbestad och förklarar att partiet haft en aktiv dialog med två partier "och lite mer försiktig dialog med två andra".

– Övriga har avböjt dialog helt.

Oppositionsrådet Agneta Hägglund (S) säger att hon har svårt att kommentera förslaget om ett tredje kommunalråd.

– Jag har inte sett något skriftligt eller har något konkret att ta ställning till. Det är ingen hemlighet att jag helst av allt, för Håbos bästa, vill se en politisk majoritet. Men borgarna har ju hela tiden sagt att de vill hålla ihop alliansen.

Du hade hellre sett en blocköverskridande ledning?

– Ja, det sa jag före valet och det vidhåller jag. Men det är ju lite märkligt att man ser ut att inrätta ett kommunalråd för Sverigedemokraterna. Det tyder ju på ett utökat samarbete med SD, som man före valet sa att man inte ville ha.

S, V och Bålstapartiet planerar att ha en valteknisk samverkan vid fördelning av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser.

– Men det blir ingen allians utan en rent teknisk fråga, säger Agneta Hägglund.

Nu senast har SD och Bålstapartiet en sådan valteknisk samverkan.

Fotnot: Mandatfördelning, S 11, M 10, SD 8, Båp 3, C 3, V 2, L 2, KD 1, MP 1. (M, C, L, KD och MP har förklarat att de vill styra som det största blocket)