Säger nej till SD-motioner

Att ha ett särskilt kommunalt direktiv som gäller återvändande IS-terrorister skulle inte hålla vid en rättslig prövning, menar majoriten av Håbos kommunledning.

9 september 2019 20:00

Frågan gäller ett motionssvar till Sverigedemokraterna i Håbo.

Partiet vill göra ett kommunalt uttalande om att "den som deltagit i eller understött terrorism inte är välkomna till Håbo kommun och att kommunen inte kommer att bidra med samhällelig service såsom exempelvis försörjningsstöd till dessa invånare".

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska utarbeta regler för hur nämnderna ska hantera eventuella situationer med återvändande terrorister.

"Förvaltningen bedömer att lagstiftningen ger litet eller inget utrymme att arbeta enligt motionens förslag. Lagarna poängterar vikten av lika behandling av alla invånare. Socialtjänstlagen medger inga undantag", menar kommunledningskontoret i sin utredning inför beslutet.

Frågan ska senare debatteras i fullmäktige.

När frågan var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott reserverade sig Michael Rubbestad (SD) och menar att kommunen har möjlighet att genomföra förslaget.

Majoriteten i utskottet säger också nej till en annan SD-motion som behandlades vid samma möte.

Partiet föreslår att Håbo kommun ska informera om återvändarbidrag och återetableringsstöd, att "bistå personer som frivilligt önskar återvända sin sina hemländer".

Motionen har utretts av socialnämnden som ser tre skäl att avslå motionen, att det är Migrationsverkets sak att besluta om liknande åtgärder, att det gäller "en ytterst begränsad målgrupp" och "med hänvisning till gällande lagar".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand