Nu har förstudien för Slottsskogens centrumområde precis avslutats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett klartecken till att arbetet ska gå vidare.

– Det är positivt om vi äntligen kan komma i gång med en positiv utveckling av Skokloster, det finns en enighet om det i arbetsutskottet, förklarar kommunalrådet Liselotte Grahn Elg (M).

För ett halvår sedan presenterade Håbohus sina planer och i oktober förra året lämnade företaget in en formell ansökan om planbesked.

Håbohus äger redan idag den centrumbyggnad i Skokloster, nära Slottsskolan, där det idag finns handelslokaler.

"Den befintliga byggnaden är inte i toppskick och vi behöver utveckla bostäder även i Skokloster", sa Håbohus vd Mats Norrbrand till EP när planerna presenterades i somras.

Norrbrand förklarade att bolaget tagit hänsyn till synpunkter från närboende under arbetet med förslaget.

I sin förstudie är också plan- och exploateringsavdelningen positiv till Håbohus förslag:

"En utveckling bör göras för att skapa en samlingspunkt i stadsdelen och tillgodose behovet av lägenheter", skriver planarkitekten Martin Wicksell inför beslutet.

Omkring 1450 personer bor i Slottsskogen med omnejd, men det finns stora planer för fler bostäder i närområdet. Fullt utbyggt skulle till exempel Skokloster Sjöstad i anslutning till Idealbyn i framtiden kunna ha 350 nya hus och lägenheter.

Bygg- och miljöförvaltningen i Håbo pekar också på att en "utveckling av Skokloster är nödvändig för att tillgodo behovet av tillgänglighet och service".

Detaljplanearbetet planeras starta i augusti 2019 och vara färdigt under 2021.