Ny passage byggs vid skola

Under sommaren genomför Håbo kommun åtgärder för säkrare trafikmiljö vid Gransäterskolan.

15 juli 2019 17:00

Det är gatu- och parkavdelningen som bygger om vid Gransätervägen. Enligt kommunen ingår bland annat nya övergångsställen och passager, ny cykelparkering och en separerad gång- och cykelbana samt angöring för hämta och lämna skolbarn.

Hela bygget kommer inte att bli färdigt till skolstarten, utan en del av projektet väntas bli klart i september.

Det är cykelparkeringen och ombyggnaden av lastgatan som avslutar trafiksäkerhetsåtgärderna i västra Bålsta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand