Håbo Liselotte Grahn Elg toppar Moderaternas fullmäktigelista i Håbo.

Partiet har idag tio av de 41 mandaten i Håbo-fullmäktige. Här är de tio översta namnen som nomineringsstämman tagit beslut om:

Liselotte Grahn Elg, Björn Erling, Jan Sundling, Ulf Winberg, Christofer Bonde, Carl-Johan Torstenson, Nils-Åke Mårheden, Tommy Rosenkvist, Bo Johnsson och Björn Hedö.