Valåret 2018 är över. Vid det sista kommunfullmäktigemötet före jul togs ett beslut om "Håbo kommuns övergripande fokusområden".

Där är, i princip, politikerna överens. Men nu ska prioriteringarna göras.

Bålsta centrum: Några 700 bostäder i långa, höga kolosser längs järnvägen lär det inte bli, något som presenterades som det första förslaget efter planuppdraget 2012.

Artikelbild

| Handelns utveckling i centrum är en del av Centrumprojektet.

Det är alla partier emot idag. Men hur ska det se ut istället? Det första som ska byggas är det nya Resecentrum. Den nya detaljplanen för Bålsta centrum etapp 1 ska beslutas av fullmäktige under våren. Tidigt i centrumförvandlingen ingår också hur Håbohusprojektet med landmärket, profilbyggnaden av trä i 17 våningar ska gå vidare. SD har föreslagit en kommunal folkomröstning. En annan fråga är hur centrum ska se ut när en större del av handeln flyttar till Draget och Lillsjön?

Utbildning: Gymnasiet behöver byggas ut och på sikt måste också en ny grundskola byggas i Håbo för att få plats med det växande elevantalet. En utbyggnad av Futurum pågår just nu och ska rymma omkring 1 000 elever mot nuvarande 900. Men processen att bygga nya skolor tar flera år. Därför måste någon form av beslut fattas under 2019 för att klara situationen.

Kultur och fritid: "Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv" är ett av de tre områden som politikerna har lovat att satsa extra på de närmaste åren. I slutet av 2018 togs, kraftigt försenat, det första spadtaget till nya konstgräsplanen vid Futurum.

Just nu pågår en förstudie till ett nytt kulturhus. Kommunen har gått ut till medborgarna, digitalt och i pappersform, och vill ha in synpunkter. Men redan 2013 hölls en omfattande medborgardialog i just den här frågan sedan Socialdemokraterna, som då fanns med i kommunledningen, haft ett "Möjligheternas hus" högt upp på dagordningen. I valrörelsen lovade de borgerliga partierna att verka för en multiarena.

Landsbygden: De flesta kommuninvånare bor i Bålsta tätort, men ett par tusen personer på Sko-halvön och boende i bland annat Krägga och Övergran efterfrågar också kommunal service i större utsträckning. Flera projekt är påbörjade i Skokloster, till exempel Håbohus bygge med bostäder och handel. Kan de gå vidare?

Logistikområden: Sveriges största norr om Stockholm och byggstart i sommar är visionen från exploatörerna om Bålsta Logistik. Granskning pågår till 25 januari. Men det är inte omöjligt att även den här detaljplanen, som ska beslutas i fullmäktige, överklagas. I Draget-området, på andra sidan Bålsta, finns flera av de övriga mest prioriterade planprojekten.