För sent för eget stadsnät i Bålsta

Det är för sent för Håbo att bygga eget stadsnät.

15 mars 2018 18:00

Det menar plan- och exploateringschefen Johan Hagland inför beslutet i kommunstyrelsen nästa vecka.

För tre år sedan, när Håbo antog sin bredbandsstrategi, beslutade man på förslag av Werner Schubert (S) att utreda möjligheten att inrätta ett eget stadsnät.

"Nu finns ett flertal privata aktörer i Håbo kommun som bygger ut fiberoptiskt bredbandsnät för internet, tv och telefoni på en fri marknad". Fem företag har, enligt kommunen, tecknat markavtal och fått grävningstillstånd och för att underlätta utbyggnaden av fiber lägger kommunen tomrör i nya områden.

"Slutsatsen blir att det inte kan anses motiverat att Håbo ska bygga ut ett eget stadsnät i detta relativt sena skede i utbyggnaden".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand