Det kom DO, Diskrimineringsombudsmannen, fram till vid en omfattande granskning som genomfördes 2017-2018.

Nu i april 2019 följs den granskningen upp.

Varken Enköping eller Håbo kunde tidigare visa att de följde diskrimineringslagens nya skrivning från 1 januari 2017 som innebär att alla arbetsgivare måste ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Avsaknad av eller otydliga riktlinjer mot repressalier är, enligt DO, den mest förekommande bristen i kommunerna.

Så här säger DO: Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en arbetsgivare bryter mot lagen är skyddad mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier.

Nu ska kommunerna visa att de har rättat till bristerna.