C får de nya – M de största

Det blir centerpartister i ledningen för de nya nämnderna, men Moderaterna ska styra de största.

4 december 2018 06:00

Det stod klart efter fullmäktigemötet i Håbo på måndagskvällen.

Sedan tidigare är Björn Erling (M) vald till ordförande i kommunfullmäktige och Liselotte Grahn Elg (M) i kommunstyrelsen.

Nämnden för förskola, grundskola och gymnasium tar nästan halva budgeten i anspråk. Moderaten Carl-Johan Torstenson har en lång erfarenhet av utbildningsfrågor i Håbopolitiken och har under en period varit ordförande i dåvarande skolnämnden.

Senaste mandatperioden var han vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och är nu nyvald ordförande i nämnden som ska fördela nästan 600 miljoner i en total budget på strax under 1,2 miljarder.

Partikamraten Per-Arne Öhman blir ordförande i vård- och omsorgsnämnden och en tredje moderat nämndordförande är Susanna Kraftelid, verksamhetschef inom äldreomsorgen i grannkommunen Upplands-Bro. Hon blir ny ordförande i socialnämnden.

Centerpartiet leder tre andra nämnder, dels bygg- och miljönämnden genom Sven-Erik Svensson dels de två nybildade, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.

De har tidigare varit utskott under kommunstyrelsen, men får nu större tyngd som egna nämnder. Nye politikern Per Widén personkryssade sig in i fullmäktige och agronomen som beskriver sig som föreningsmänniska blir nu ordförande för kommunens kultur- och fritidsfrågor.

Lisbeth Bolin är en mer rutinerad politiker och byter senaste mandatperiodens ordförandeskap i vård- och omsorgsnämnden mot det i tekniska nämnden.

Moderaten Peter Kilger blir ny ordförande i ett av de kommunala bolagen, Håbo Marknads AB. Det andra, Håbohus AB, ska ledas av miljöpartisten Christian Nordberg. Bertil Brifors (M) fortsätter som ordförande i valnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!