Så ska Enköping bli Årets stadskärna

Nu börjar arbetet för att nå målet som Enköping Centrumsamverkan och kommunen har föresatt sig – att bli Årets stadskärna.

Enköpings kommun 23 oktober 2019 18:00

Enköping Centrumsamverkan har engagerat organisationen Svenska Stadskärnor för att genomföra en samverkansmodell mellan kommunen, handlarna, fastighetsägarna och övriga aktörer. Modellen heter Business Improvement District, BID (affärsutvecklingsområde).

Inger Alfredsson, nationell samordnare på Svenska Stadskärnor, informerade om hur detta ska gå till på ett möte i Sparbankens samlingssal på onsdagsmorgonen.

Mötesdeltagarna fick bakläxa direkt i och med att det ännu inte finns något avtal mellan det privata och det offentliga (i det här fallet kommunen) om vem som gör vad, när hur och varför samt vem som betalar.

– Det är de sakerna man måste ha koll på. Alla ska kunna svara på det, sa Inger Alfredsson.

I januari börjar arbetet i arbetsgrupper med att göra nulägesanalys och att fokusera på fem områden: varumärke, utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet.

Tills dess vill Inger Alfredsson att deltagarna ska dokumentera hur Enköping är.

– Ni ska gå ut och fotografera hur det faktiskt ser ut i er stad, sa hon och påpekade hur hon på vägen från järnvägsstationen upplevt en mycket diffus skyltning, om ens någon, till stadskärnan. 

Arbetet med de fem fokusområdena ska ske under ett och ett halvt års tid. Det är naturligtvis frivilligt att vara med, men samtidigt krävs det bred uppslutning för att Enköping ska kunna bli Årets stadskärna.

– Har vi nejsägare utesluter vi dem ur processen, förklarade Inger Alfredsson som tillade att hennes tidigare erfarenheter säger henne att nejsägarna kommer att komma tillbaka när det börjar hända grejer.

Efter gångna 18 månader, i juni 2021, ska Enköping förhoppningsvis klara "slutexamen" med diplomering och en affärsrapport som slutresultat.

Om Enköping blir Årets stadskärna återstår dock att se. Det är Svenska Stadskärnor som nominerar kandidater till titeln och slutligen korar Årets stadskärna. I år föll valet på Östersund. Enköpings Centrumsamverkan har tidigare sagt att ambitionen är att Enköping ska nå dithän senast 2025

Tre lokala BID-managers ska hålla i arbetet i Enköping. De tre är Lotta Stenberg, kommunens näringslivskoordinater, Anne Nilsson, skribent med eget företag, och Sara Olsson, nattklubbsägare.

Till mötet i januari, då BID-modellen sparkas i gång, krävs det större uppslutning än vid detta möte (runt ett 30-tal).

– Vi ska vara 100 fler nästa gång vi träffas, sa Inger Alfredsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa