Föroreningar upptäcktes på Bahco-tomten

EHB bygger en förskola där Bahcos gamla matsal låg. När matsalen revs upptäcktes föroreningar i marken. De har nu sanerats.

Enköpings kommun 24 november 2019 07:00

Från början skulle Bahcos gamla matsal, en byggnad från 1950-talet, bevaras och byggas om till förskola. Men konstruktionen bedömdes inte vara tillräckligt bra. Därför har matsalen rivits och ska ersättas med ett nybygge.

– Vi kommer att bygga upp den så att den ser exakt likadan ut, säger Leif Lind, projektledare på EHB, Enköpings Hyresbostäder.

Efter att matsalen hade rivits togs markprover. Då upptäcktes föroreningar i marken under den rivna matsalen. Det handlar bland annat om kvicksilver.

Tidigare har Peab sanerat marken inför exploateringen av området. Men marken under matsalen kom man av naturliga skäl inte åt.

På området har det varit metall- och verkstadsindustri sedan slutet av 1800-talet. Inför Peabs sanering togs prover i marken som visade att föroreningarna i jord främst bestod av arsenik, metaller (bly, koppar och zink), men även bland annat förhöjda halter av bland andra övriga metaller påträffades. 

Leif Lind berättar att man nu har gjort en anmälan om en extra sanering till länsstyrelsen och även har genomfört saneringen.

– Nu har vi grävt bort över en meter, säger han.

Det inträffade har inneburit några veckors försening av markarbetena, men ska i det långa loppet inte ha någon större betydelse för när förskolan kan stå klar, enligt projektledaren.

– Det var egentligen det bästa som kunde hända att vi fick riva, så slapp vi föroreningarna. Det kommer att bli jättefint, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa