Redan flera år innan höstens problemen, då cirka 17 000 Enköpingsbor tvingades koka dricksvattnet, har Miljö- och byggnadsnämnden konstaterat brister i underhåll och rengöring i vattenverken i Vånsjöbro och Munksundet. Efter höstens händelser gjordes ytterligare inspektioner som resulterade i ett vitesbelopp på drygt tio miljoner för att tvinga fram åtgärder, främst i Vånsjöbro.

De allvarligaste kraven där var exempelvis:

Trasigt inre och yttre rörgalleri ska lagas, fönsterbågar och golv ska åtgärdas senast 31 januari 2019. Installation av mikrobiologisk barriär, ett UV-filter och renovering av maskindelar. Klart senast 31 oktober 2018. I juni 2018 ska brunnskonstruktioner som är i dåligt skick vara åtgärdade. Genomförs inte de tre åtgärderna blir det sammanlagt 8,6 miljoner kronor i böter. En del andra åtgärder plussar på vitet så att det överstiger tio miljoner kronor.

Men tekniska nämnden har överklagat vitesbloppet. Miljö- och byggnadsnämnden tycker dock att Länsstyrelsen ska avslå tekniska nämndens överklagande, och skriver bland annat i en kommentar att:

"Miljö- och byggnadsnämnden har vid tidigare kontroller av vattenverket fått in åtgärdsplaner för konstaterade brister, men dessa har därefter inte följts. Mijö- och byggnandsnämnden bedömer att det därför finns ett visst motstånd till att göra åtgärder, trots dessa åtgärdsplaner och att det är nödvändigt att förena detta med föreläggande om åtgärder med vite".