Vi blev rekordmånga fler

Enköping ökade med nästan 1100 personer under förra året.

21 februari 2017 20:26

Statistiska centralbyrån presenterade på tisdagen färska siffror om befolkningen.

Vid årsskiftet fanns det 42 988 Enköpingsbor, en ökning med 1 095 invånare det senaste året. Med stor sannolikhet är 43 000-strecket redan passerat.

Kommunens vision att nå 50 000 invånare före 2030 har redan tidigarelagts. Fortsätter dagens ökningstakt gör Enköping det redan 2024.

Enligt SCB ökade Sveriges befolkning med 1,46 procent, den största folkökningen sedan 1861.

Dagens folkökning beror på fler invandrare och ett ökat födelseöverskott.

Enköping växer nästan dubbelt så mycket som riksgenomsnittet, drygt 2,6 procent.

Det beror bland annat på att Enköping är en av de kommuner i landet som bygger mest, med hänsyn till sitt invånarantal.

Både 2015 och 2016 låg Enköping på "tio i topp-listan", åtta respektive nia, av 290 kommuner, när det gäller aktuella bostadsprojekt, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät.

En stor grupp inflyttade är personer från Stockholm och Uppsala som söker nytt boende i Enköping.

– Det är oerhört glädjande att vi är en attraktiv kommun. Det är en dramatisk befolkningsökning som påverkar allt vi gör, vi måste rusta och göra investeringar. Nu har bostadsbyggandet äntligen tagit fart, säger kommunalrådet Anders Wikman (NE).

Kommunalrådet Ingvar Smedlund (M) ser också positivt på befolkningsökningen.

– Vi blir fler som delar på stora kostnader, som simhall och nytt reningsverk för att ta ett par exempel. Jag ser nästan infrastrukturen som en större utmaning än bostadsbyggandet, säger han.

Matz Keijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden säger:

– Ökningen är självklart positivt för Enköping, men det kommer också att ställa krav på miljö- och byggnadsförvaltningen eftersom det innebär mera arbete när det gäller exempelvis bygglovsansökningar.

Hur kan ni lösa det?

– Genom att ta hänsyn till den här frågan i budgetarbetet för 2018 som redan påbörjats, säger han.

Polischefen i Enköping-Håbo, Jan Håkansson, säger att befolkningsökningen kan innebär att man behöver mer resurser.

– Det är positivt att flera människor vill flytta hit. Ur ett polisiärt perspektiv kan det innebära ytterligare arbete i form av flera ingripanden.

Enligt kommunens statistik är 75 procent av de nyinflyttade svenska medborgare, 23 procent utomeuropeiska och två procent från annat land i Europa.

Håbo ökade med 458 personer och är nu 20 737 invånare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa