Idag är vägen, som går förbi golfbanan i Åkersberg, mellan Tallbacksvägen/Lingongatan i Fanna och Silvergatan i Klondyke belamrad med vägskador, sättningar och sprickor i asfalten. Skyltar varnar följaktligen för vägens dåliga skick.

Men nu ska Enköpings kommun förbättra vägens standard. Ett vägarbete kommer att ske under veckorna 35 och 36 längs med hela den 1,5 kilometer långa sträckan mellan Klondyke och Fanna.

Enligt kommunens hemsida ska arbetet ske löpande och utan avstängningar. Det handlar om både förberedelse och asfaltering under de två veckorna.

Artikelbild

| Här är vägen sedd från Silvergatan i Klondyke.

Eftersom vägen är smal, där möten bör ske på mötesplatser, får man räkna med svårigheter att ta sig fram.