ENKÖPING

På tisdagen sade politikerna i kommunstyrelsen ja till en överflytt av skolbusstrafiken till UL och kollektivtrafikförvaltningen i Region Uppsala. Konkret innebär beslutet att organiseringen av skolbussverksamheten flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen i Enköpings kommun till UL.

I dag organiserar UL skolskjutsverksamheten i fyra av länets kommuner - Tierp, Östhammar, Uppsala och Knivsta. När det avtalet slutar att gälla vid årsskiftet 2019/2020 ska en ny upphandling göras.

I samband med att den nya upphandlingen görs så kommer Enköping att ingå i den. Enligt beslutet i kommunstyrelsen kommer skolbussverksamheten att börja skötas av UL någon under 2020 till 2022.

Även om det är UL som gör upphandlingen av skolskjutsarna så kommer kommunen även i fortsättningen att fatta alla beslut om vilka som är berättigade till skolskjuts.