Inte ens trädgårdsmöbler lämnades i fred av tjuvarna.

Någon gång mellan den 9 och 11 september var det inbrott på Gröngarns koloniområde.

Tjuvarna bröt sig in i en redskapsbod. Till bytet hör en batteridriven häcksax, en bensindriven röjsåg och en kolgrill.

Utöver stölden av nämnda saker passade tjuvarna på att ta med sig sex positionsstolar och ett bord innan de lämnade koloniområdet.