Den nya förskolan håller på att byggas av Enköpings Hyresbostäder, EHB, där Bahcos gamla matsal låg.

EHB har tecknat ett hyresavtal med Tellusbarn i Sverige AB, som i sin tur har skickat in en ansökan om godkännande som fristående förskola till Enköpings kommun.

Tellusbarn driver sedan tidigare 15 förskolor, varav de flesta i Stockholmsområdet. 

Artikelbild

| Filosofen ska den nya förskolan heta som Tellusbarn tänker öppna i Bahco-området.

Enligt ansökan är startdatumet beräknat till 1 oktober 2020 och förskolan är planerad för 150 platser.

Filosofen ska bestå av sju hemvister fördelade på tre våningsplan. Varje hemvist ska ha plats för 24 barn, som i sin tur ska delas in i två grupper.

Personalstyrkan ska bestå av sju förskollärare och 21 barnskötare.