Stuart Mayes prisas

Konstnären Stuart Mayes, bosatt och verksam i Enköping, får ett av Region Uppsalas kulturstipendium, på 30 000 kronor.

22 februari 2017 16:12

Stuart arbetar som bildkonstnär med skulptur, installation och performance. Han får spendiet för sin ”vilja att finna egna nya kombinationer, material och metoder i sitt arbete med att i konstnärlig form undersöka vardagens värden samt maktutövandets representation och symboler”.

Totalt fördelar Region Uppsala 430 000 kr till tio stycken kulturskapare i länet.

Kulturstipendierna ges till sju personer inom olika konstområden som får dela på 210 000 kr. Dessutom utdelas två hedersstipendier á 10 000 kr. Region Uppsalas tvååriga konstnärliga utvecklingsstöd har tillfallit musikern Suranjana Das som får 100 000 kr per år i två år, alltså totalt 200 000 kr.

Region Uppsala vill genom kulturstipendierna stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till, eller bo i, Uppsala län.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!