Stort steg mot möbelvaruhus

Nu har politikerna sagt ja till bygglov på det gamla koloniområdet i Romberga.

21 september 2017 11:57

Beslutet togs på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde på onsdagen.

– Det var en enhällig nämnd som ställde sig bakom förslaget till beslut om att bevilja bygglovet, förklarar ordförande Matz Keijser (S) och menar att det här är ett steg närmare en etablering av Mio-möbler.

Bygglovsbeslutet togs i sista stund.

När markköpet klubbades igenom som ett extraärende på kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott i maj i år fanns en uppgörelse med köparen Brofast AB.

Det stod nämligen inskrivet i kontraktet att köparen hade rätt att dra sig ur om inte bygglovet var klart före sista september i år.

Köpesumman för den 10 000 kvadratmeter stora tomten var 5,2 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa