Sommarro oroar HSO trots renoveringen

Vad ska hända med Sommarro? HSO, paraplyorganisationen för Enköpings 18 föreningar för funktionshindrade, vill ha besked från kommunen.

25 mars 2019 21:00

I HSO:s ledningsgrupp för Sommarro ingår representanter för flera av de föreningar som ingår i organisationen.

Nu vill ledningsgruppen veta hur den nya kommunledningen ser på Sommarro:

– Idealet för oss är att ansvaret för verksamheterna stegvis tas över av kommunen, åtminstone under veckorna. Ideella insatser kommer ändå att behövas, säger Britt-Marie Bernström, FUB:s representant i ledningsgruppen.

Delvis har oron för framtiden stillats genom att den gamla sommarvillan rustats de senaste åren.

– Tidigare har det funnits förslag på att riva huset och bygga nytt, men det är knappast aktuellt längre eftersom man nu har renoverat så mycket, säger Maud Sundqvist, verksamhetsansvarig i Sommarro under en följd av år och med i ledningsgruppen.

Lars-Göran Olsson och Leif Hedström ingår också i ledningsgruppen och representerar DHR.

– Vad vi vill ha är klara riktlinjer för vad som ska ingå i vårt åtagande för Sommarro, säger Lars-Göran Olsson.

– Det blir extra viktigt eftersom vi ser att det inte är så många yngre som vill och kan ta över våra uppgifter på ideell basis, säger Leif Hedström.

Att Sommarro fyller en stor funktion och är väldigt uppskattad inte bara av HSO-föreningarnas medlemmar utan också som en möjlighet till sommarliv för andra grupper har visats genom åren.

– Förra året hade vi 5000 besökare under de knappa fyra månader som vi hade öppet, säger Lars-Göran Olsson.

Vad skulle hända om Sommarro inte blir kvar som sommarnöje för HSO:s medlemmar?

– De som skulle förlora mest är människor med olika funktionshinder och som samtidigt har minst ekonomiska möjligheter. Det är väldigt olyckligt att de sparförslag som lagts ställer grupp mot grupp, säger Maud Sundqvist.

Finanskommunalrådet Ingvar Smedlund (M), ger besked om den politiska ledningens inriktning:

– Sommarro ska utvecklas och helst bör fler välja att använda en av våra vackraste platser. Huset har under ett par års tid renoverats etappvis och den nya politiska ledningen har inte för avsikt att ändra på den utvecklingen, så de verksamheter som bedriver verksamhet där idag kommer att kunna göra det även framledes.

Ulrika Ornbrant (C), skriver i en kommentar att "de hus kommunen äger ska tas om hand och nyttjas till fullo", och  Anders Wikman (NE) att "vi kommer att arbeta för att verksamheten ska kunna utvecklas ytterligare".

Jesper Englundh (S), skriver att "Vi ser en stor potential att bedriva och utveckla olika former av verksamheter där HSO ingår i samarbetet."

<p>Bakgrund</p>

Enköpings kommun köpte 1953 Sommarro i Bredsand. De första åren hyrdes Sommarro av Länkarna, och från 1960 av DHR, de handikappades riksförbund. Sedan länge ansvarar HSO (handikappföreningarnas samarbetsorgan) i Enköping för verksamheten.

Under 2010-talet har Sommarros framtid diskuterats och utretts i flera omgångar. Tankar på såväl försäljning som rivning har funnits.

Återkommande klagomål på bristande underhåll framfördes länge från såväl föreningar som politiker, men bara mindre reparationer utfördes fram till 2017 då renovering påbörjades.

Nu har taket lagts om, fasaden reparerats och målats, fönster och dörrar bytts, balkongen byggts om, köket renoverats, golven slipats och riktats, luftvärmepump och larm installerats. Totalt beräknas upprustningen kosta knappt tre miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!