"Som att bygga in ny teknik i en gammal T-Ford"

– Vi har brister, men det vi ser nu är ett efterspel av den bakteriekris som vi hade i augusti.

15 december 2017 14:07

Det säger va-chefen Danielle Littlewood som kommentar till de hot om viten på sammanlagt drygt tio miljoner kronor som miljö- och byggnadsnämnden beslutade om vid sitt möte tidigare den här veckan.

EP berättade i fredagens tidning om en rad åtgärder som krävs för att säkra vattenproduktionen i kommunen.

Danielle Littlewood försäkrar att va-avdelningen gör kontinuerliga riskbedömningar och har ett väl utvecklat kontrollsystem.

– Vi skulle aldrig äventyra säkerheten och vi levererar dricksvatten av godkänd kvalité, säger hon.

Men problemen upptäcktes ju redan 2011. Varför har de inte åtgärdats?

– Vi har ett gammalt robust system för dricksvattenproduktionen i kommunen, men vi är medvetna om att det finns en underhållsskuld. Redan när jag tillträdde som verksamhetsansvarig 2013 så fanns det här på agendan. Arbetet med att utreda framtidens vattenförsörjning hade startat, men det här är långa processer, säger hon.

Hade vi sluppit bakteriekrisen på sensommaren om det hade tagits andra beslut redan för sex år sedan?

– Det är en hypotetisk fråga. Det var flera olyckliga omständigheter som samverkade. Det är alltid lätt att vara efterklok, när man har facit i hand. Så är det väl i alla verksamheter. Nu tar vi med oss den här kunskapen för att utveckla verksamheten.

Hon fortsätter:

– Vi har åtgärdat både större och mindre fel efterhand, men jag brukar jämföra det med att bygga in ny teknik i en gammal T-Ford. Det handlar också om att satsa pengar på rätt åtgärder och inte slösa resurser på fel saker.

Nu utreds hur framtidens vattenförsörjning ska se ut. Va-avdelningen arbetar tillsammans med en extern konsult med olika förslag som ska presenteras efter årsskiftet.

– Det är nödvändigt och viktigt att våra politiker vågar ta ett beslut i vår, säger va-chefen Danielle Littlewood.

Hon ser dock inte de pågående investeringarna i anläggningarna, främst den i Vånsjöbro, på sju miljoner kronor, som EP berättade om i fredagens artikel, som en akut åtgärd.

Även om miljö- och byggnadsnämnden i sitt beslut den 13 december talade om "upprepade och allvarliga brister" som måste åtgärdas enligt en fastställd, snäv tidsplan så menar Littlewood att det var planerade åtgärder som redan fanns i budgeten.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Matz Keijser (S), säger att en enig nämnd står bakom beslutet.

– Det finns brister som måste åtgärdas, konstaterar han.

En kontroll i Vånsjöbro 9 november 2017, drygt två månader efter bakteriekrisen, "konstaterades fortfarande brister avseende skadedjurskontroll, egenkontroll, underhåll och vattenverket i stort", som det står i onsdagens beslut.

I rollen som myndighetsutövare fanns det ingen annan möjlighet än föreläggande och mångmiljonvite. Det är visserligen inledningsvis en intern process, men uppfylls inte kraven så tillfaller bötesbeloppet staten.

– Från nämnden kommer vi tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska nämnden att kontinuerligt följa upp de punkter vi pekar på i vårt beslut, säger Matz Keijser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!