Skeppsdelar från 1200-talet funna i stattgropen

Vid utgrävningarna på Stattomten har spännande fynd gjorts, bland annat finns spår från Enköpings medeltida hamn och delar av ett handelsskepp.

25 oktober 2018 14:00

Senast vi rapporterade om utgrävningarna i Stattomten hade arkeologerna grävt sig ned till 1300-talet, digerdöden härjade. Bebyggelsen hade försvunnit och istället odlades det på den marken, bland annat för medicinalväxter.

Nu har arkeologerna kommit ned till 1200-talet och då har miljön återigen förändrats. I det nuvarande lagret som de gräver i, är det inte längre tal om bostäder eller odlingsmark, utan skeppsverksamheter.

– Vi har hittat olika skeppsdelar som har återanvänts som fyllnads- och konstruktionsmaterial. Dels har vi några bordsplankor och dels spelbetingar som har suttit på en kogg. Bordsdelarna har kommit från en mindre båt. Vi har även hittat ett roder från en sex till sju meter lång båt. De har återanvänts i andra konstruktioner, säger Emelie Sunding, biträdande projektledare och arkeolog på Upplandsmuseet.

Kogg var en vanlig skeppstyp under medeltiden och användes ofta av Hansan. Arkeologerna kan bestämma fynden till mitten eller andra halvan av 1200-talet.

– Vi gräver i vad som då var nära strandkanten. Vi har hittat konstruktioner som är kopplade till någon slags hamnmiljö, där man arbetat med, reparerat och underhållit båtar, berättar Emelie Sunding.

I anslutning till hamnkonstruktionerna har även en gammal latrin grävts fram, uppbyggd med stenar och med trä. Där har ytterligare fynd gjorts.

– Där finns många fint bevarade fynd. Vi har hittat flera skor och även barnskor, en nålbunden socka, flöten, en flöjt och lite keramik. Det är lite speciellt med latriner, det brukar vara många fynd i dem, säger Emelie Sunding.

Dessutom har lämningar efter någon slags båtuppdragningsplats hittats där man har dragit upp båtar som var sju till åtta meter upp på land, för reparationer eller underhåll.

Förväntade ni er att hitta så pass många fynd?

– Vi har räknat på det. Vi känner till strandlinjeförskjutningen, att marken har varit täckt på 1100-talet och sedan har vattnet börjat dra sig tillbaka, både på naturligt vis och genom utfyllnad. Vi har räknat med att hitta bryggkonstruktioner eller något med koppling till en medeltida hamn, så det har vi varit förberedda på men det är häftigt när man gör det. Det är ganska ovanligt att man hittar sådana typer av lämningar när man gräver mitt i städer, säger Emelie Sunding.

Enligt preliminära uppgifter ska utgrävningarna i Stattomten avslutas i mitten av november.

Hansan

Hansan, eller Hanseförbundet var ett tysk förbund mellan olika handelsstäder i Östersjön. Syftet var att trygga ett handelsmonopol genom förmåner. Hansan fanns mellan mitten av 1100-talet och mitten av 1600-talet. De viktigaste städerna i förbundet var Hamburg och Lübeck men även svenska Visby på Gotland och Bergen i Norge var medlemmar. Hansan hade som störst makt under 1200- och 1300-talet, när de lånade ut pengar till furstar och kungar och därmed hamnade de i beroendeställning.

Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa