Salmonella även hos hund

Några fall av salmonella på hund har kommit in till SVA den senaste veckan.

23 februari 2018 18:00

I Uppsala län anmäldes två fall av salmonella på hund förra veckan, oklart vilken typ av salmonella de gällde.

Vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tar man emot salmonellaprover från hel landet för analys.

– Vi fick in 5-6 fall av salmonella på hund i slutet av förra veckan men det var bara en av dem som var av samma typ som den hos småfåglar och katter, säger Elina Lahti, epidemiolog vid SVA i Uppsala.

Som EP tidigare skrivit är det ovanligt många katter som smittats av salmonella från småfåglar i år. I landet är det framför allt Mälardalen som drabbats och i Uppsala län har ett 80-tal anmälningar kommit in hittills..

– Vi ser ibland den här undertypen av salmonella hos andra djurslag, exempelvis, nöt, gris och höns. Men trots att vi haft många fall på katt har vi inte sett det på några livsmedelsproducerande djurslag ännu, säger Elina Lahti.

Salmonellafallen på hund handlar om sporadiska fall och var smittan kommer ifrån är oklart.

– Men har man en hund som gärna fångar fåglar kan man vara lite observant. Det räcker med att de tar en fågel för att de ska bli smittade, säger Elina Lahti.

Har ett djur diarrésymptom är det viktigt att man själv är noga med handhygienen. Likaså om man hanterar fågelbord eller bajs.

Den största smittkällan när det gäller salmonella i olika former är foder.

– Rent krasst är rått foder till hundar som man kan köpa i butik en risk ur smittsynpunkt. Bakterierna dör inte vid frysning även om de minskar, säger Elina Lahti.

De fågelarter som främst bär den typ av salmonella som spridits bland katter i år är domherre och gråsiskor. Tidigare år har även mesar stått för smittspridningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!