Sadelmakaren - fulast i landet?

Kvarteret Sadelmakaren på Korsängen i Enköping har nominerats i tävlingen "Kasper Kalkon-priset" om årets fulaste byggnad.

4 december 2018 10:23

Det är den politiskt obundna föreningen Arkitekturupproret - låt oss bygga vackert igen som för tredje gången utlyser tävlingen på sin facebooksida med samma namn, där intresserade kan rösta.

15 byggnader i Sverige är nominerade som kandidater till årets fulaste nyproduktion och projekt Sadelmakaren i Enköping är en av dessa.

På Arkitekturupprorets hemsida berättar föreningen om sin vision - att få vackrare och trivsammare städer och boendemiljöer. Där ingår exempelvis att hänsyn ska tas till befintligt kulturarv, att inga rivningar ska göras, inga brutala om- eller tillbyggnader och inga dominerande höghus.

Föreningen vill bland annat skapa debatt om våra byggda miljöer och erbjuda forum där “vanligt folk” kan göra sina röster hörda.

Anette Östlund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!