Socialdemokraterna vill satsa på familjecentraler som erbjuder hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet. Där ska mödra- och barnhälsovård, socialtjänstens råd- och stödverksamhet samt den öppna förskolan samverka.

De vill bygga fler hyresrätter i kransorterna. Kommunens lokaler ska bli tillgängliga för föreningsverksamhet på kvällar och helger.

I Fjärdhundra vill de bygga en konstgräsplan, ha längre öppettider på badet och tillgängliga samlingslokaler. I Örsundsbro vill de bygga en cykelväg till Alstabadet, samt en pendlarparkering. I Hummelsta ska det finnas ett utegym vid elljusspåret, en fritidsbank och skolbiblioteket ska öppna upp för allmänheten. I Grillby vill de utveckla Anna Lindhs park för alla årstider. I Lillkyrka ska lekparken förbättras och skolbiblioteket ska även där öppnas upp för vanliga människor.

De vill ordna fler platser på yrkesvux och kan vara en möjlighet för människor att växa eller växla karriär. Även mer resurser till fritids ska ges, i förlängningen ge högre personaltäthet och därmed bli ett komplement till den undervisning som sker under skoltid. Det innebär ökat stöd för dem som inte kan få stödet hemma.

Partiet vill få mer kontinuitet i hemtjänsten. Att konstant träffa ny personal kan upplevas som olustigt och därmed vill Socialdemokraterna säkerställa att personer aldrig träffar fler än åtta olika hemtjänstpersonal under en 14-dagarsperiod.

De vill bygga ett trygghetsboende i Enköpings stad, samt fler lokaler för förenings- och kulturverksamheter i hela kommunen. Nya tekniska möjligheter ska göra det enklare för dem som vill träffas i grupp att hitta en lokal.