Nämn tre saker eller frågor som ni hade lyft fram under mandatperioden om ni var kvar i kommunfullmäktige?

– Vi skulle sett till att simhallen som vi hade beslut på 2014, hade stått färdig idag som planerarna var då, säger Bo Reinholdsson.

– Det föreslagna parkeringshuset i centrum hade vi sett till att det hade fullbordats istället för att ha blivit skjutet på. Det hade stått färdig idag.

– Stattomten hade vi på något sätt försökt påverkat. Det står som ett hål.

Hur stort inflytande har ert parti inom politiken i Enköping?

– Just nu har vi inget större inflytande utöver vår samverkan med Alliansen, vi har möten tillsammans. När vi satt i fullmäktige var vi i förhållande till vår storlek ganska betydelsefulla, för att vi hade de tyngsta ordförandeposterna, social samt vård- och omsorgsnämnden. Dessutom var vi representerade i alla nämnder. Inflytande tycker jag ändå att vi har haft. Numera skickar vi mycket debattartiklar och insändare.

På vilka områden framförallt känner du att ert parti skulle ha lyckats bättre än nuvarande kommunregering?

– Jag tror att vi skulle lyckats bättre i en starkare Allians än den som är just nu. Då hade vi i princip haft en egen majoritet. Alliansen hade kunnat samarbeta med något parti, till exempel Miljöpartiet. En borgerlig samverkan på bredden hade lyckats bättre med att gå vidare med de beslutade frågorna.

Vad ger du S och NE för betyg för mandatperioden (betygsskala 1-5)?

– De får ett till två. De har misslyckats.

Reinholdsson tycker att Nystart Enköping har tagit all medial uppmärksamhet från Socialdemokraterna.

Vad har de gjort bra?

– Det är svårt att säga vad som är bra, de har beslutat att Joar Blå fortsättningsvis ska vara ett kulturhus och det är bra. Sedan har de även fått ett beslut om att Ena Energi ska vara i kommunalägt. Lite har varit bra, allting har inte varit dåligt. Den tidigare beslutade Munksundsskolan har byggts och en idrottshall/gymnastiksal vid Enavallen.

Vad har de gjort dåligt?

– Ekonomin. När jag tillträdde på vård- och omsorgsnämnden 2002 hade vi ett underskott på 25 miljoner kronor. 2004 hade vi balans och var i balans fram till 2014, med överskott då och då, trots att vi inte fick något stöd från staten, som den socialdemokratiska kommunregeringen har fått i massor. Nu har nämnden ett underskott på 40 miljoner kronor igen. De har också förskjutit det mesta. Allt som var fattat beslut på har de lagt på nya utredningar. Det är till exempel först nu som simhallen byggs, på en ny plats som de flesta inte tycker om.

Välj tre saker som du vill genomföra i Enköping efter valet?

– Kommunhuset ska vara kvar.

– Lös museifrågan. Enligt min uppfattning ska vi ha JP Johanssons museum, Teleseum i ledningsregementet och Enköpings stadsmuseum på samma plats i hamnen. Då kan man ha en gemensam reception och kafé, så att det blir en turistattraktion.

– På Stattomten vill jag bygga ett hus med bostäder med en affärsgalleria i botten, kanske en parkeringsanläggning under.

Vad vill ni göra med stadskärnan?

– Gör om något av husen vid Kyrkbacken till Föreningarnas hus. Jag vill få stadskärnan mer levande. Nu efter klockan fem på vardagar och ett på lördagen finns i princip ingenting där. Det krävs att man gör något med stattomten. Sedan krävs det ett bilfritt centrum i torgområdet.

Bekymrar eller ger opinionssiffrorna på riksnivå dig segervittring på det lokala planet?

– Det bekymrar mig men jag tror inte att vi åker ut ur riksdagen. På det lokala planet röstar man mer på personen än vad man gör i riksdagsvalen, därför är jag inte orolig här, det kommer förhoppningsvis gå bra.