Fyra partier tyckte inte att de hade tillräckligt med kunskap och insikt för att kunna ta ställning till Enköpings Hyresbostäders försäljning av drygt 200 lägenheter och yrkade på återremiss.

Men med bred marginal röstade ändå fullmäktige igenom beslutet.

Samtliga ledamöter från S, NE, M och C, samt Sverigedemokraten Lars Frantzén röstade ja.

Artikelbild

| Hans linje vann. Peter Ekström (S), försvarade beslutet att sälja drygt 200 av EHB:s hyresrätter.

– Vi tar ett stort socialt ansvar, förklarade EHB:s styrelseordförande Peter Ekström (S) och tillade att det är ett medvetet stort ansvar just i Romberga och de andra områden som ska rustas upp för pengarna som kommer in på försäljningen.

1,676 miljarder kronor ska investeras inom Enköpings Hyresbostäder mellan 2017 och 2022.

De största posterna är byggen och renoveringar i Romberga, 410 miljoner, Örsundsbro 220,4 miljoner, Västerledstorg 240 miljoner, Bahcotomten 246 miljoner och Älvdansen 275 miljoner.

Anders Wikman (NE) medgav att det var ett svårt beslut och menar att allt inte är svart eller vitt, och förstår oron hos de boende.

– Heder till dig, sa han i ett replikskifte med Magnus Ahlkvist (V), när denne förklarade att det var just hans parti och inget annat som informerat hyresgästerna och hållit i möten tillsammans med Hyresgästföreningen.

Ahlkvist och hans partikamrater, samt ledamöterna från MP hade ett flertal replikskiften där de ville vända på varje sten inför försäljningen.

Ett tjugotal extra i publiken på plats var boende från de områden som ska säljas och applåderade Ahlkvist partikamrat Per-Markus Risman när han höll ett brandtal för att behålla allmännyttan för att ge fler ungdomar chans att slippa vara ofrivilligt hemmaboende.

– Det är just er vi tänker på med beslutet förklarade å sin sida Jan Petersson (M) och önskade att fler från S och NE gick upp och försvarade beslutet.

Liberalernas Jenny Gavelin ansåg att "ärendet återremitteras med uppgifter om renoveringsbehovet, vilken upplåtelseform som det blir efter en försäljning, en socioekonomisk konsekvensanalys samt uppgifter om bokfört värde".

En snarlik skrivning som den V hade i sitt yrkande om återremiss. Det blev omröstning och såväl MP och två SD-ledamöter, som de två politiska vildarna Sven Söderström och Kristina Einarsdotter röstade för återremiss, men ja-sidan vann ändå med 41-10.

När Fredrik Johansson (SD) yrkade på återremiss, med bland annat en uppmaning till den nye ägaren att ansluta sig till Uppsala bostadsförmedling, fick han bara med sig en SD-ledamot. Övriga som tidigare yrkat på återremiss avstod från att rösta.