Renovering krävs men oklart när

Det är ännu oklart när och hur en renovering av Rosengården kommer att ske.

15 april 2019 08:55

Vård- och omsorgsförvaltningen höll ett informationsmöte om renoveringen av omvårdnadsboendet Rosengården för boende och anhöriga för en tid sedan. Omkring 25 personer deltog i mötet för att få reda på mer om situationen vid boendet.

Problem med inomhusmiljön upptäcktes vid boendet i höstas, vilket EP skrivit om tidigare. Bland annat har höjda halter av emissioner uppmätts i golvmattorna.

Vid tisdagens möte informerade kommunen om de provresultat som har analyserats. Läkare uppger att halterna av skadliga ämnen inte är så höga att en omedelbar åtgärd krävs.

Nu tittar kommunen på alternativa lösningar som gör att de som bor vid Rosengården kan bo kvar där fram till att renoveringen börjar. En sådan lösning kan vara att installera luftrenare. Ett arbete med olika alternativa lösningar för en flytt pågår men någon tidpunkt för renovering och flytt kan kommunen inte ge i dagsläget.

Klart är dock att fastigheten på sikt kräver en omfattande renovering och att de boende inte kan bo kvar där under arbetet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund