Renare luft gav friskare barn

Vid ett test på Enögla förskola i Enköping blev sjukfrånvaron bland barnen betydligt lägre med luftrenare. "Det här skulle kunna ge enorma samhällsvinster", säger Johan Öberg på inomhusklimatföretaget Albion Nordic.

22 mars 2019 06:00

Johan Öberg är affärsområdeschef för luftvård på Albion Nordic AB, företaget som har genomfört testet på förskolan och som även säljer de testade luftrenaraggregaten.

Luftrenare placerades ut på fem av de tio avdelningarna på förskolan. Man använde sig av två aggregat per avdelning. Testet genomfördes under 14 veckor, mellan 27 augusti och 30 november 2018.

Personalen på avdelningarna har sedan bokfört barnens sjukfrånvaro. Varje sjukdag har noterats, med undantag för sådan sjukfrånvaro som uppenbarligen inte har med luften att göra (exempel på sådant kan vara benbrott och svinkoppor).

Resultatet efter de 14 veckorna visade på en tydlig skillnad mellan avdelningar med luftrenare och avdelningar utan luftrenare. På avdelningar med luftrenare noterades 323 sjukdagar bland barnen medan avdelningarna utan luftrenare hade 417 sjukdagar.

Skillnaden var över 20 procent (cirka 22,5 procent närmare bestämt) färre sjukdagar på avdelningar med luftrenare jämfört med avdelningar utan.

– När vi satte oss ner och skulle göra det här testet funderade vi på vad vi kunde förvänta oss. Jag trodde inte att det skulle vara så här stor skillnad. Jag trodde i bästa fall att det skulle kunna vara 10 procent, säger Johan Öberg.

Faktum är att sjukfrånvaron antagligen egentligen var ännu högre på avdelningarna utan luftrenare. En av dessa avdelningar missade nämligen att göra sin redovisning för sex av de 14 veckorna.

Johan Öberg tror att valet av Enögla förskola för testet ger ett rättvisande resultat. Det är ungefär lika många barn och personal på avdelningarna. Andra förutsättningar, som ventilationen och lokalernas utformning, är också likadana på avdelningarna.

– Det är ganska lika förutsättningar. Avdelningarna är spegelvända.

– Vi är öppna med vad vi har gjort. Sen får andra om de vill komma och säga att det är ett för litet underlag. Det här är i varje fall ett första test som visar att produkten gör skillnad för barnen.

Han tror också att det i förlängningen kan bli stora samhällsvinster i form av bland annat minskat vabbande på föräldrars arbetsplatser.

– Förutom piggare och friskare barn ger lägre sjukfrånvaro enorma samhällsvinster i form av färre vabbdagar och lägre sjuklönekostnader för arbetsgivarna.

– Man skulle vilja göra ett större och bredare test. Tanken kittlar, säger Johan Öberg.

Fakta om testet på förskolan

I testet har luftrenare av modell Coway AP-1516D använts.

Det är ett portabelt aggregat som fungerar som en fläkt som suger luften genom flera filter.

Partiklar ner till 0,3 mikrometer kan filtreras bort, enligt Johan Öberg.

Luftrenarna tillför inget syre och tar inte bort någon fukt eller koldioxid ur luften.

Parallellt med luftrenarna har lokalerna i förskolan sitt ordinarie ventilationssystem.

På Enögla förskolas tio avdelningar går ungefär 150 barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo