Rådgivning som gör skillnad

Efter 25 år i branschen som anställda för olika arbetsgivare tog de steget och startade eget i höstas. ”Vi tänkte att det var dags att kasta loss, det känns roligt” säger Ulrika och Ylva som sedan i februari sköter familjerådgivningen för Enköpings kommun.

20 april 2017 14:00

Den är lite spartansk, lokalen på Källgatan där kommunens familjerådgivning huserar. Vita väggar, få möbler och gardiner. Men inne i ett av samtalsrummen hänger en eldröd trasmatteväv på en vägg och höjer hemkänslan flera pinnhål.

– Vi ska försöka fixa till det lite, säger Ulrika Anglert Sjöqvist och bjuder på kaffe i blå muggar.

Tillsammans med Ylva Liljeros Dackland driver hon kommunens familjerådgivning i Enköping sedan den första februari i år. De har lång erfarenhet inom området, båda är socionomer i grunden och vidareutbildade till psykoterapeuter och har specialutbildningar, bland annat i familjeterapi.

– Vi har båda två drivit eget på sidan om våra anställningar, bland annat för Västerås kommun. Men sedan oktober har vi en egen firma, det var dags att kasta loss, säger Ulrika.

Uppdraget med familjerådgivningen i Enköpings kommun är ett av de ben som det Västeråsbaserade företaget A&L Psykoterapi nu står på. De jobbar även med föreläsningar och utbildning och har andra uppdragsgivare som exempelvis Västerås stad, Kris och traumacentrum och Praktikertjänst.

Men det är parterapi och familjerådgivning som de båda brinner för.

– Vi fick syn på upphandlingen i Enköping och tänkte att det skulle vara roligt. Det är en skillnad mot Västerås där den drivs helt i kommunens regi, säger Ulrika.

– Det roliga med familjerådgivningen är att alla har råd tack vare kommunens subventioner, den är tillgänglig för alla, säger Ylva.

Att hjälpa para i kris är också en tacksam uppgift menar de. Det finns många möjligheter om de inblandade verkligen vill göra något åt sin situation.

– Även om en relation knakar finns det ofta andra delar i livet som fungerar. Är båda inställda på att reparera relationen kan man få snabba resultat, det är väldigt positivt, säger Ylva.

Familjerådgivningen vänder sig till alla personer med någon form av relationsproblem. Kärlekspar, familjer, föräldrar med små barn, föräldrar med vuxna barn. Åldrarna på besökarna varierar, från 20 till 70, även om de flesta är kring 30-35 år och har små barn.

– Det är så mycket som ska göras under småbarnstiden. Man skaffar hus, karriär och så vidare, säger Ylva.

– Sen kommer det en ny tid när fler relationer krisar, det är när barnen flyttar hemifrån. Och vi ser att separationerna ökar för dem som är 65 plus, man klarar sig bättre ekonomiskt idag, säger Ulrika.

Den vanligaste orsaken till att ett par söker upp familjerådgivningen är att man slutat kommunicera med varandra.

– Tätt följt av att man inte längre rör vid varandra, man känner sig ensam i relationen, säger Ylva.

Att kunna prata om relationen tillsammans med en tredje part kan då ha stor betydelse.

– Det ger möjligheten att lyssna och höra sin partner säga saker man missat tidigare eller inte förstått. Det kan vara skönt att sitta tyst och betrakta, att se sådant man inte sett tidigare, säger Ylva.

Även om de flesta par som söker upp familjerådgivningen vill reparera sin relation är målet inte alltid att relationen ska fortsätta utan att man ska hitta en lösning som är bäst just för de personerna.

– Och även om man bestämt sig för en separation har besöket här ett värde. Det är läkande att sätta punkt och det är en bekräftelse på att det hela inte var så dåligt ändå, det blir mer nyanserat, säger Ylva.

Men det är barnens bästa som är det viktiga vid en relationskris.

– Alla delar berörs i en familj vid en kris och vi kan behöva prata med barnen för att hjälpa dem och ge dem en röst. Ibland tappar man som vuxen barnets perspektiv när man är i en relationskris, det är inte så lätt att ha koll på det då, säger Ylva.

För dem som lever i en bonusfamilj, där barn från olika förhållanden plötsligt ska leva tillsammans, kan situationen bli speciell. Man är ingen kärnfamilj, lösningarna måste kanske se ut på ett annat sätt.

– Det är inte jättelätt att få ihop det pusslet. Barnen tycker inte alltid att det är en lysande idé att man flyttar ihop, säger Ylva.

– Man brukar säga att det behövs ett körkort för att skaffa barn, men för en bonusfamilj behövs det kort för lastbil med släp! säger Ulrika med ett leende.

Familjerådgivning i Enköping

Familjerådgivningen i Enköping drivs av Västerås­företaget AL Psyko-terapi AB på uppdrag av kommunen. Verksamheten följs upp regelbundet av kommunen.

Kontakt med rådgivningen tar man via telefon eller via e-post för att boka ett första möte. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida.

Man kan besöka rådgivningen ensam, eller i par, om man har problem i en relation.

Vanligast är att man besöker rådgivningen två till fem gånger. Max nio besök får göras. Kostnaden är 250 kronor per tillfälle.

Källa: Enkoping.se, A&L psykoterapi

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund