Här om dagen berättade EP om Enköpingsbon Mats Alvemarks motståndsrörelse på Facebook till förslaget om att bygga ett kommunhus på Joar Blå-tomten och ett kulturhus på Statt-tomten vid Stora torget. "Ska byråkrater sitta på Enköpings bästa tomt?" undrade Alvemark.

Förslagsställarna Socialdemokraterna och Nystart Enköping, här representerade av kommunalråden Helena Proos (S) och Anders Wikman (NE), välkomnar Alvemarks och andra Enköpingsbors engagemang och idéer. Nu hoppas de hoppas de på många diskussioner med kommuninvånarna om vilka tankar som finns kring det framtida Enköping.

– Det är bra att en sån här debatt förs och det är bra att vi får en debatt om hur vi ska möblera Enköping, säger Anders Wikman.

Han och Helena Proos tycker också att debatten kommer extra lägligt med tanke på nästa veckas medborgardialog om hur Statt-tomten ska användas.

– Vi säger inte att vi har rätt i det som vi har föreslagit. Vi säger att vi vill titta närmare på vad som är möjligt av det som vi har föreslagit, säger Helena Proos.

– I vårat förslag har vi tittat på en större helhet. Vi har tittat på vad vi behöver i Enköping och vad vi har för tomter. Men vi ska också ta reda på fakta kring vad som är möjligt, säger hon.

När det gäller kommunhuset, så talar hon och Wikman om det som ett medborgarhus, inte ett nytt kommunhus.

Dagens kommunhus är inte anpassat till att vara en bra mötesplats för medborgarna. Det är för mycket korridoryta i det.

– Vi pratar om ett medborgarhus. Det kommer att innehålla mycket mer än bara tjänstemännen på kommunen, säger Anders Wikman.

De vill inte låsa sig vid att enbart ha kulturhus och medborgarhus, utan byggnaderna ska innehålla mer.

– Medborgarhuset kan bli ett nav i vår trädgårdssatsning, med vinterträdgård, kafé och kanske trädgårdsmästarutbildning. Och föreningslokaler, säger Anders Wikman.

– Vi kommer inte att ha råd att bygga byggnader som bara är till för en sak, säger Helena Proos.

Nu hoppas kommunalråden på många deltagare på nästa veckas medborgardialog. De hänvisar till att det var just på en medborgardialog förra året om Statt-tomten som förslaget om att göra ett kulturhus där växte fram. Kanske kan ett framtida kulturhuset kompletteras med hotell eller lägenheter, resonerar kommunalråden. Inget är bestämt – ännu.