Positivt besked för industrilokal

Den fastighet mellan Villberga och Grillby som under många år i folkmun kallats Grillbytippen kan nu komma att bebyggas med en industrilokal.

11 mars 2019 09:00

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd har lämnat ett positivt förhandsbesked för en industrilokal som enligt ansökan ska bli 450 kvadratmeter stor.

Fastigheten har sedan 2006 ägts av bolaget Worx AB i Malung, men enligt Worx ägare Hans Tidhult såldes den för en månad sedan till Grillbyföretaget Norins Schakt AB.

En tidigare begäran om bygglov fastnade i en miljöteknisk undersökning, och Tidhult ville 2010 dra ärendet till EU-domstolen. Så skedde inte, och analysresultaten från den markundersökning som gjorts visar på föroreningshalter som ligger under Naturvårdsverkets gränser för mindre känslig markanvändning, MKM.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille