Redan i mars köpte pastoratet in en fastighet i Hagalund där den nya byggnaden ska uppföras. Om tidsplaneringen håller kommer personal och maskiner att flytta dit i slutet av 2019 och senast första kvartalet 2020.

De nuvarande lokalerna på S:t Olofs kyrkogård motsvarar inte arbetsmiljökraven. Det finns bland annat inte tillräckligt många personalskåp, och inte heller duschutrymmen anpassade för såväl kvinnlig som manlig personal. Tidigare planer för att bygga om lokalerna på S:t Olofs kyrkogård övergavs när det visade sig att kostnaden skulle bli betydligt högre än de 25 miljoner kronor som avsatts.

I stället har kyrkofullmäktige nu beslutat avsätta 50 miljoner kronor för inköp av mark och nybygge av lokaler i Företagsparken, Hagalund.

Läget bedöms vara mycket lämpligt eftersom personalen arbetar på pastoratets samtliga 20 kyrkogårdar i de fyra församlingarna. Sommartid är personalstyrkan omkring 30 personer, vintertid ungefär hälften så många.

Även i fortsättningen kommer det att finnas lokaler för personal och en del av maskinparken vid S:t Olofs kyrkogård, den största av pastoratets begravningsplatser.