Påfåglarna i Bred ska hållas inlåsta

Länsstyrelsen upphäver sitt eget beslut och säger nu att de fyra påfåglarna i Breds-Löt måste hållas inlåsta.

12 februari 2017 12:00

I april förra året beslutade miljö- och byggnadsnämnden efter en drygt två år lång utredning att de fyra påfåglar som Kristina Skeppler och Torbjörn Nilsson har på sin gård i Breds-löt ska hållas inlåsta då de utgör en olägenhet och stör nattsömnen för grannen Niklas Löthegårds familj.

Skeppler och Nilsson överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen gick inte på Skepplers linje i sak, men beslutade att skjuta upp (inhibera) verkställigheten om den omedelbara inlåsningen av påfåglarna i väntan på en slutlig prövning av ärendet.

Nu har länsstyrelsen gjort sin prövning och ger miljö- och byggnadsnämnden rätt när det gäller beslutet att påfåglarna måste hållas inlåsta under perioden 1 april till 31 augusti. I beslutet sägs också att den byggnad där påfåglarna hålls måste vara ljudisolerad så att ljudnivån inte överstiger 55 decibel.

– Vi är givetvis nöjda med beslutet och kanske kan vi få en lugn sommar nu där vi får en del nattsömn, säger Niklas Löthegård.

I sitt beslut konstaterar länsstyrelsen att miljö- och byggnadsnämnden uppfattat rättsläget samt tolkat rättspraxis på området på rätt sätt och gjort en riktig bedömning av sakläget och inte varit för sträng i sin bedömning.

Länsstyrelsens beslut innebär att kommunen nu kan följa upp sitt beslut.

– Vi inväntar nu om beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen och vad den säger om en eventuell inhibition innan vi följer upp att föreläggandet följs, säger Linda Jacobsson, miljöchef på Enköpings kommun.

Länsstyrelsen konstaterar att man på landsbygden får acceptera vissa störande ljud från exempelvis djurbesättningar på lantbruk. De anser dock att påfåglarna utgör en olägenhet för människors hälsa samt att de inte naturligt hör hemma i den svenska landsbygden och att åtgärder är befogade.

– Att länsstyrelsen delar den bedömning som vi gjort i det här fallet utifrån gällande lagstiftning är vi givetvis nöjda med, säger Matz Keijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Kristina Skeppler delar varken länsstyrelsens eller miljö- och byggnadsnämndens beslut i ärendet. Hon menar att bland annat felaktiga bedömningar av hur mycket påfåglarna låter ligger till grund för beslutet.

– Vi kommer att överklaga beslutet till nästa rättsinstans, säger Skeppler.

Vidare undrar hon hur nämnden och länsstyrelsen resonerar när de menar att påfåglarna inte hör hemma i den svenska landsbygden.

– De finns många människor som håller påfåglar. Hur man beslutar i det här fallet kommer att ha inverkan även på många andra, säger hon.

Miljöbalken

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer så att de kan leva i en hälsosam och god miljö.

Miljöbalken är bland annat till för att skydda människors hälsa mot skador och olägenheter som kan orsakas av föroreningar eller annan påverkan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!