Oro för elevhälsan på gymnasiet

Anställda inom elevhälsan på Westerlundska gymnasiet i Enköping är oroade. Oron bottnar i att elevhälsan på gymnasiet i höst ska slås samman med grundskolans elevhälsa.

10 juli 2019 15:00

Personalen har uttryckt sin oro i en skrivelse till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Nuvarande organisation, med en verksamhetschef för elevhälsan på gymnasiet och en annan verksamhetschef för grundskolan, har existerat sedan februari 2015.

Men nu ska alltså elevhälsan få en gemensam organisation.

Enligt den oroade personalstyrkan på gymnasiet fungerar verksamheten bra idag.

"Vi kan se att tidigare, när skolsköterskor och skolpsykolog funnits under skolförvaltningens medicinska verksamhetschef så har mycket tid lagts på grundskolans inriktning och många timmar med administrativa möten som inte har gagnat metodutvecklingen för gymnasiets verksamhet", står det i skrivelsen.

Med en verksamhetschef på gymnasiet finns fördelar som närhet, insyn, delaktighet och korta beslutsvägar, enligt skribenterna.

"Varför ändra på den nuvarande organisationen som fungerar väl och dessutom redan är kostnadseffektiv?", avslutas skrivelsen.

Enligt utbildningsförvaltningens chef Frank Stoor, som är den som har beslutat om den nya organisationen, genomförs förändringen för att en gemensam organisation av elevhälsan underlättar möjligheten för fler elever att nå bättre resultat och klara gymnasieexamen.

Förvaltningschefen har dessutom svarat att åtgärder för att minimera och undanröja riskerna har tagits med i den risk- och konsekvensanalys som har upprättats inför förändringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo