Oppositionsbudgeten vann med SD-stöd

Det blev Socialdemokraternas och Nystart Enköpings budget för 2019 som fullmäktige röstade igenom på måndagen, med ett undantag. Utbildningsnämnden får 12 miljoner mindre än i förslaget.

3 december 2018 18:30

Det var först efter tre voteringar som det stod klart att S-NE-budgeten med stöd av Sverigedemokraternas åtta röster vunnit över Allianskoalitionens förslag. Men då återstod ett tilläggsyrkande lagt av SD att rösta om. Yrkandet innebar att den uppräkning med 12 miljoner i ökade intäkter för exploateringar som S-NE räknat med i sitt budgetförslag skulle tas bort, och den minskade intäkten dras från utbildningsnämndens budget.

Vid voteringen om SD:s tilläggsyrkande röstade Allianskoalitionen för SD:s yrkanden, vilket också blev fullmäktiges beslut med 28 röster för, 20 emot och tre som avstod från att rösta. De var de två Liberalerna och en Centerpartist som avstod.

Resultatet av detta blir att koalitionen, Allianspartierna och Miljöpartiet, nästa år kommer att leda kommunen med en budget och verksamhetsplan lagd av S-Ne-oppositionen.

När resultatet av voteringarna stod klart begärdes ajournering, och det var bara SD:s ledamöter som inte skyndade ut för överläggningar i partier eller grupper av partier:

– Vi värnar vård och omsorg, det var därför vi röstade på S-NE:s budget. Men vi kunde inte heller räkna in pengar som inte finns, de möjliga exploateringsintäkterna på 12 miljoner kronor. Därför lade vi tilläggsyrkandet som också gick igenom, sade en nöjd Anders Lindén, gruppledare för SD.

Magnus Ahlkvist, Vänsterpartiet vars budgetförslag röstades bort vid den första av de tre voteringarna, kommenterade utfallet av budgetbeslutet:

– När Allianskoalitionen röstade för SD:s yrkande innebar det att den nya utbildningsnämnden nu får till och med mindre pengar än i deras eget budgetförslag. De har ju annars framhävt att de ska satsa på skola och utbildning, sade Magnus Ahlkvist.

Budgeten för utbildningsnämnden 2019 skulle ha blivit 2,7 miljoner större i den beslutade budgeten, totalt 1 132,4 miljoner kronor, än i SD:s eget första budgetförslag. I ett reviderat budgetförslag hade SD:s anslag till utbildningsnämnden höjts till 1 133,1 miljoner, en summa som nämnden alltså inte kommer att få efter att SD-yrkandet röstats igenom.

Att Allianskoalitionen återigen misslyckats med att få igenom ett eget förslag efter voteringar i fullmäktige fick såväl Jesper Englundh (S), som Anders Wikman (NE) att begära ordet efter att sammanträdet återupptagits:

– Jag är bekymrad över att det blev så här, den ledande koalitionen måste se till att skapa majoriteter för sina förslag, och jag förväntar mig en förändring, sade Jesper Englundh.

När Anders Wikman fick ordet konstaterade han att det inte var någon glädje i det fattade beslutet trots att NE och S i stort sett fått igenom sitt budgetförslag:

– Det blir en väldigt konstig situation, jag bad er efter omröstningen då ni inte fick igenom ert förslag till fullmäktigeordförande att i fortsättningen se till att förankra era förslag, men så händer det här. Det normala om man förlorar en budgetomröstning är att man avgår. Jag är förvånad över att SD:s yrkande gick igenom, men vi har trots det inte ambitionen att begära er avgång, sade Anders Wikman.

Efter Englundh och Wikman gick Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande och ledare för Allianskoalitionen upp i talarstolen:

– Om någon ska klandras för det här så är det jag. Men som S och NE har valt att uttala sig både muntligt och skriftligt har möjligheterna att komma överens tyckts vara små. Vi valde att rösta med SD:s yrkande om de 12 miljonerna för att säkra upp 2019 års ekonomiska resultat, sade Ingvar Smedlund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille