Olagliga bikupor på annans mark

En biodlare har satt upp sina bikupor på annans mark. Dessutom är inte kuporna anmälda till länsstyrelsen. Det blir dubbla brott på det: brott mot bisjukdomslagen och egenmäktigt förfarande.

22 augusti 2019 15:00

En markägare har polisanmält att flera bikupor har satts upp på dennas ägor i Fjärdhundratrakten, utan att någon har frågat om lov. Bisamhällena har placerats ut hos markägaren någon gång mellan 12 augusti och nu i onsdags.

Polisanmälan gäller både egenmäktigt förfarande (för att kuporna placerats på annans mark) och brott mot bisjukdomslagen. Det sist nämnda för att biodlaren inte har anmält till länsstyrelsen var bisamhällena är uppställda.

Lars Karlsson, som är en av länsstyrelsens tre bitillsynsmän i Enköpings kommun, berättar att det här fallet långt ifrån är unikt.

– Jag brukar få samtal varje år från bönder som är upprörda över att biodlare har ställt upp bikupor på deras mark utan att fråga om lov, säger Lars Karlsson.

– En del biodlare tror att det är tillåtet enligt allemansrätten, men så är det inte. Sedan ska uppställningsplatsen anmälas till länsstyrelsen. Det är det lag på, fortsätter han.

Bitillsynsman förklarar att han och hans kollegor behöver veta var bisamhällena är när bisjukdomar bryter ut. Senast i våras var det ett utbrott av amerikansk yngelröta i Hummelsta. Alla bisamhällen inom tre kilometers radie ska vid sådana tillfällen besiktas.

Måste man anmäla till länsstyrelsen även om man bara ska sätta upp kupor på den egna tomten?

– Ja alla bin ska anmälas till länsstyrelsen, säger Lars Karlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo