Oenigt om försäljning av Ena energi

676 miljoner. Så mycket är företaget Värmevärden beredd att betala för Ena Energi. Men politikerna är oeniga om försäljningen. Socialdemokraterna vill nu att kommunen fortsätter äga bolaget.

16 maj 2018 13:30

En oenig styrelse för Enköpings kommuns moderbolag AB informerades på tisdagen om de sista detaljerna i avtalsförslaget om försäljning av Ena energi till Värmevärden AB.

Vid ett möte i moderbolagets styrelse 4 maj presenterades två av de fyra bolag som lämnat skarpa anbud vid en eventuell försäljning. Bolagets vd Peter Lund fick då styrelsens uppdrag att slutförhandla ett avtalsförslag med Värmevärden.

– Socialdemokraterna förordade ett annat bolag, och vid styrelsemötet reserverade vi oss mot att gå vidare med Värmevärden AB som köpare av Ena energi, säger Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande och ordförande i moderbolagets styrelse.

S-ledamöterna Jesper Englundh och Matz Keijser var de övriga två som reserverade sig.

De två ledamöterna från Moderaterna, Ingvar Smedlund och Bitte Myrsell, och de två från Nystart Enköping, Anders Wikman och Johnny Karlsson, röstade för att gå vidare med Värmevärden AB som möjlig köpare.

Anbudet från Värmevärden går 22 maj vidare först till moderbolagets styrelsen och sedan till kommunstyrelsen för ställningstagande innan det tas upp för slutligt avgörande i kommunfullmäktige 11 juni. Då kommer säljförslaget att ställas emot att behålla Ena energi i kommunens ägo.

Värmevärden har erbjudit sig att köpa Ena energi för 676 miljoner kronor. I avtalsförslaget ingår att bolaget åtar sig att åren 2019-20 höja abonnentpriserna med max 1,5 procent per år, och att hålla samma prisnivå i reala termer under ytterligare två år.

I avtalet ingår också att bolaget ska lämna marken där kraftvärmeverket nu står senast 2030. Allt utom betongplattorna som byggnaderna vilar på ska då vara borta. Samtidigt åtar sig Enköpings kommun att senast 2022 ha ersättningsmark för ett nytt kraftvärmeverk att erbjuda.

Anders Wikman (NE) förklarar varför de ställt sig positiva till Värmevärdens anbud:

– Det är det starkaste anbudet som står sig bäst utifrån flera aspekter vid en eventuell försäljning och det anbud som är bäst för Enköpings skattebetalare.

Helena Proos (S) som ville se en annan köpare än Värmevärden AB säger:

– Vi tror inte att det här är bäst långsiktigt för Enköpingsborna. Nu är det klart att Socialdemokraterna stödjer ett fortsatt kommunalt ägande av Ena energi.

Vad händer med kriterier som satts för köparen från kommunens sida om Värmevärden säljer Ena energi vidare?

– Det avtalsförslag som förhandlats fram omfattar ett flertal åtaganden från köparens sida och de kvarstår även vid en försäljning, sade Peter Lund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!