Från och med tisdag kommer kommunan att lägga om sten i korsningen Drottninggatan-Bangårdsgatan. Trafiken kommer att styras av flaggvakter och det kommer att vara mycket begränsad framkomlighet.

Arbetet ska avslutas under fredagen, enligt planeringen.

Tidningen har tidigare berättat att flera gator i Enköping kommer att få ny asfalt. Delar av gatorna kommer att stängas av med begränsad framkomlighet som följd.